ESCOLA SUPERIOR DE MÚSICA

TÍTOL OFICIAL EUROPEU | COD. 08074367

 

Escola Superior

 

L'Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l'AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), ofereix l'únic Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en les especialitats d'Interpretació, Pedagogia i Sonologia, dins l'àmbit del rock, les músiques urbanes i les noves tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior).

Els estudiants que decideixin cursar el nostre grau són persones que han decidit orientar els seus estudis professionals al món de la música i en particular en l’àmbit de la música moderna i totes les seves ramificacions fins l’actualitat. Interessats en les noves tendències i que volen experimentar tant amb instruments clàssics, com actuals i, com no, amb les noves tecnologies. També estudiants que vulguin aportar creativitat a la seva futura docència musical i estudiants que vulguin aprofundir en els misteris del so.

I un cop acabin, hauran d’estar preparats per comprendre el perquè de la música moderna, la seva evolució i les seves ramificacions i estar oberts als constants canvis de les noves tendències musicals. També hauran de saber expressar-se amb un instrument musical, tant a nivell individual com en conjunt i ser capaços de proposar nous camins per la creació musical a través del domini de l’harmonia i els arranjaments amb un llenguatge actual. Dominar el llenguatge, tant gestual com psicològic per poder afrontar la direcció musical d’un grup de músics. Conèixer amb certa profunditat les noves tecnologies aplicades a la música i saber utilitzar-les amb facilitat; saber adaptar-se a la constant evolució de les noves tecnologies.

L'ESM Jam Session adopta la resolució ENS/1391/2018, publicada el 19 de juny de 2018 en consonància amb la resta d'EAS i la Universitat, en la que s'especifica que s'haurà de tenir una titulació en B2 del MECR de les llengües que s'hi determinen com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors. No obstant, per mantenir l'exigència de qualitat vers la competència en 3a llengua que el RD 631/2010 demana, l'ESM Jam Session continuarà impartint part del seu pla d'estudis en anglès, motivant l'aprenentatge i consolidació d'una llengua estrangera i garantint així l'accés a un mercat laboral cada cop més exigent amb totes les competències possibles.

ESPECIALITATS

Interpretació

Pedagogia

Sonologia

DOCUMENTS DEL CENTRE
ÀREA DE L´ESTUDIANT
CALENDARI ESCOLAR
SECRETARIA
BEQUES
BARCELONA CAMPUS

EQUIP DOCENT