CENTRE SUPERIOR DE MÚSICA JAM SESSION

TÍTOL OFICIAL EUROPEU | COD. 08074367

 

Escola Superior, Jam Session - Barcelona

 

☑️  Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artístics Superiors de Música, regulat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya.

☑️  Acreditat per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

☑️  Únic Títol de Grau dins l'àmbit de les músiques més actuals: rock, músiques urbanes i noves tendències.

☑️  Carrera oficial de 240 crèdits ECTS que forma part de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i equivalent, a tots els efectes, a un grau universitari.

ESPECIALITATS

Interpretació

Pedagogia

Sonologia

DOCUMENTS DEL CENTRE
ÀREA DE L´ESTUDIANT
CALENDARI ESCOLAR
SECRETARIA
BEQUES
BARCELONA CAMPUS

EQUIP DOCENT