CENTRE SUPERIOR DE MÚSICA

TÍTOL OFICIAL EUROPEU | COD. 08074367

 

Escola Superior, Jam Session - Barcelona

 

El Centre Autoritzat d'Ensenyaments Artístics Superiors de Música Jam Session, regulat pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya i acreditat per l'AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), ofereix l'únic Títol de Grau en Música en les especialitats d'Interpretació, Pedagogia i Sonologia, dins l'àmbit del rock, les músiques urbanes i les noves tendències. Una carrera oficial de 240 crèdits ECTS que forma part de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior) i equivalent, a tots els efectes, a un grau universitari.

Els estudiants que decideixin cursar el nostre grau són persones que han decidit orientar els seus estudis professionals al món de la música i en particular a l’àmbit de la música moderna i totes les seves ramificacions fins l'actualitat. Interessats en les noves tendències i que volen experimentar tant amb instruments acústics com electrònics i, com no, amb les noves tecnologies. També estudiants que vulguin desenvolupar la seva competència docent i estudiants que vulguin aprofundir en la producció musical.

Un cop acabin, hauran d’estar preparats per inserir-se al món laboral de la música, comprenent la seva evolució i estant oberts als constants canvis de les noves tendències musicals. També hauran de saber expressar-se amb un instrument musical, tant individualment com en conjunt i ser capaços de proposar nous camins per la creació musical a través del domini de l’harmonia i els arranjaments amb un llenguatge actual. Saber exercir els diferents rols dintre d’un projecte artístic, des de la direcció musical a l’acompanyament. Conèixer amb certa profunditat les noves tecnologies aplicades a la música i saber utilitzar-les amb facilitat, adaptant-se a la seva constant evolució.

ESPECIALITATS

Interpretació

Pedagogia

Sonologia

DOCUMENTS DEL CENTRE
ÀREA DE L´ESTUDIANT
CALENDARI ESCOLAR
SECRETARIA
BEQUES
BARCELONA CAMPUS

EQUIP DOCENT