PLA D’ESTUDIS – PEDAGOGIA

Especialitat que tracta els aspectes metodològics, psicològics i artístics de l’ensenyament-aprenentatge de la música en general i de l’instrument en particular. El graduat serà un professional qualificat en un o més àmbits rellevants de la pràctica musical.

PLA D’ESTUDIS – PEDAGOGIA, Jam Session - Barcelona


PLANIFICACIÓ     GUIES DOCENTS