1. Informació general, Jam Session - Barcelona

1. Informació general


Inscripció per les proves d’accés 2024-25

 

La inscripció per les proves d’accés es durà a terme omplint el formulari de sol·licitud d’inscripció online (ho pots veure aquí), dintre dels terminis establerts al Calendari d’inscripció.

 

Per accedir als estudis artístics superiors de música cal complir els següents punts:
1- Requisits acadèmics.
2- Superar la prova d’accés específica.
3- Pagament de l’import de la matrícula.

 

Oferta de places curs 2024-25 – Juny

 

Places obertes per a les especialitats d’Interpretació, Pedagogia i Sonologia, dins l’àmbit del rock, músiques urbanes i noves tendències.

 

· Places disponibles: 

 

· Places disponibles a l’especialitat d’Interpretació: 21

3 places de baix elèctric
3 places de bateria
5 places de guitarra elèctrica
3 places de piano / teclats
3 places de veu
2 places de saxofon / flauta travessera / controladora de vent (EWI)
2 places de violí

· Places disponibles a l’especialitat de Pedagogia: 10

· Places disponibles a l’especialitat de Sonologia: 10

 


La convocatòria de les proves d’accés per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors, adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, estan regulades per la Resolució EDU/226/2024Per accedir als Estudis Superiors de Música del Centre Superior de Música Jam Session cal realitzar les proves d’accés d’acord amb el que estableix la Resolució ENS/2054/2021.


Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d’accés. (Veure in formació aquí – Punt 4).


 

Estudiants estrangers o amb estudis cursats fora de l’Estat Espanyol

 

Els estudiants que no tinguin una titulació espanyola han d’ingressar al Centre Superior de Música Jam Session a través de la prova d’accés comuna a tothom. No és possible accedir-hi per la via de trasllat de matrícula ja que la legislació espanyola no ho permet des de centres estrangers.

 

Títol de Grau Professional de Música / Grau Mitjà

No s’admeten titulacions de Grau Professional/Mitjà de Música de tercers països.

Els aspirants estrangers hauran de realitzar l’exercici específic de Grau Professional de Música, que es realitza a la nostra escola superior durant la setmana de proves d’accés.

 

Títol de Batxillerat

Sí que reconeix, en canvi, la legislació espanyola, els estudis pre-superiors de tercers països (que a Espanya s’anomena Batxillerat). Qui n’estigui en possessió ha de fer homologar la seva titulació per les autoritats acadèmiques espanyoles i, d’aquesta manera, no caldrà fer l’examen de Batxillerat. No es pot donar una norma comuna sobre homologacions ja que les condicions varien en funció dels acords bilaterals de l’Estat espanyol amb la resta d’estats.

Es poden sol·licitar les homologacions (o demanar-ne informació) a les Conselleries d’Educació i Ciència de les ambaixades espanyoles i també al consolat més pròxim al lloc de residència de cada interessat.

Si ja s’ha sol·licitat l’homologació però aquesta encara no ha arribat en el moment d’inscriure’s a les proves d’accés o de matricular-se, és vàlid provisionalment el “Volant d’Inscripció Provisional”.

Els estudiants estrangers que hagin cursat el Batxillerat al seu país han de sol.licitar l’homologació adreçant-se a la Conselleria d’Educació i Ciència de l’Ambaixada d’Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència.

 

Més informació:

Consulta el procediment d’homologació de títols obtinguts a l’estranger

Localització d’ambaixades i consolats

Com aconseguir el teu visat?


Trasllat d’expedient

Per sol·licitar aquest tràmit pots adreçar-te a superior@jamsession.cat


Segona titulació i posteriors

Per sol·licitar aquest tràmit pots adreçar-te a superior@jamsession.cat


Consultes

Per a consultes relacionades amb la inscripció a les proves d’accés, envia un correu a superior@jamsession.cat

Share