PLA D’ESTUDIS – SONOLOGIA

És l’especialitat dels estudis superiors de música que relaciona els coneixements dels instruments acústics i els electrònics amb la creació sonora. El graduat en aquesta especialitat serà capaç de treballar en entorns professionals com la producció musical, l’enregistrament d’àudio i la post-producció. També disposarà de les habilitats necessàries per dirigir i crear peces musicals i/o audiovisuals en les quals la tecnologia estigui present: video-clips, esdeveniments de música electrònica, sessions de DJ i VJ, música per a videojocs i animació… Aquesta especialitat s‘imparteix en col·laboració amb Microfusa, una escola referent a Barcelona.

PLA D’ESTUDIS – SONOLOGIA, Jam Session - Barcelona

PLANIFICACIÓ     GUIES DOCENTS