ESCOLES DE MÚSICA JAM SESSION

Des de 1998, una alternativa avantguardista als estudis de Músiques Actuals