PAS (PROGRAMA D’ACCÉS AL SUPERIOR), Jam Session - Barcelona

PAS (PROGRAMA D’ACCÉS AL SUPERIOR)

Aquest curs garanteix a l’aspirant els coneixements necessaris per presentar-se a les proves d’accés dels Estudis Superiors de Música.

 

Perfil de l’alumne

 

Alumnes que volen orientar els seus estudis professionals al món de la música i en particular en l’àmbit de la música moderna i totes les seves ramificacions fins a l’actualitat. Interessats en les noves tendències i que volen experimentar tant amb instruments clàssics, com actuals i, per descomptat, amb les noves tecnologies.


Proves de nivell i pla d’acció tutorial

 

A partir d’unes proves de nivell prèvies es traça un programa personalitzat amb l’objectiu que els alumnes superin les proves d’accés. Mitjançant un pla d’acció tutorial, el curs prepara els estudiants per a afrontar els quatre cursos del Grau en Música.

Aquest pla d’acció tutorial articula un conjunt d’accions que tenen com a finalitat el desenvolupament global i integral dels alumnes amb actuacions de informació, orientació i acollida a nivell institucional, acadèmic, personal i professional.


Assignatures del PAS Descripció
Percepció Auditiva Aquesta assignatura treballa la identificació auditiva i la correcta transcripció de les formes rítmiques i melòdiques de diferents fragments musicals. També la identificació de la tonalitat, cadències i progressions harmòniques.
Anàlisi Musical En aquesta assignatura es treballa el reconeixement d’aspectes tècnics i teòrics associats a una obra o fragment musical (estructura, compassos, harmonia, instrumentació i estil.). També s’estudia com esquematitzar i organitzar la informació, així com la capacitat d’observació i argumentació de les respostes utilitzant la terminologia musical adient.
Instrument Assignatura de caràcter individual orientada a desenvolupar el control tècnic de l’instrument, la seva capacitat expressiva i comunicativa així com l’aplicació adequada del llenguatge musical, el ritme, la tècnica de so, el sentit formal i la coherència general. També es treballa la comprensió de les obres del repertori i la caracterització estilística, lectura a vista e improvisació.
Banda Assignatura col•lectiva on es posa en pràctica l’instrument dins del conjunt musical sota la supervisió d’un professor que vehicula la integració de tots els aspectes teòrics, pràctics, tècnics i artístics associats a l'àmbit professional. Mitjançant aquesta assignatura es desenvolupa el discurs musical, la qualitat d’un so propi i la comunicació escènica mitjançant la varietat estilística del repertori.

Equip pedagògic

 

Cesar Tomás
Cap d’Estudis i Coordinador PAS

Enric Asensio
Tutor PAS

 

Escola de Música, secció Equip Docent, podeu conèixer el professorat del PAS.


Calendari

 

La inscripció al curs PAS es pot fer online, omplint el següent formulari: INSCRIPCIÓ AL PAS

 

El calendari d’inscripció s’obre de l’1 al 26 de juny.
Les proves de nivell es realitzaran l’1 de juliol per la tarda.
El curs s’inicia el 2 de setembre, segons el calendari acadèmic de l’escola.

 

Per inscripcions una vegada començat el curs, consulteu a Secretaria de l’Escola de Música Jam Session:

Carrer de Sant Germà, 8 – Barcelona
☏ 93 425 28 77 
✉ escola@jamsession.cat

Share