PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2022-23], Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2022-23]


Inscripcions obertes per a les proves d’accés del Centre Superior de Música Jam Session, autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i certificat per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Jam Session ofereix l’únic Títol de Grau en Músiques Actuals en l’especialitat d’Interpretació, dins l’àmbit del Rock, Músiques Urbanes i Noves Tendències. Un grau universitari oficial de 240 crèdits ECTS que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS 

Share