1. Informació general

1. Informació general

Inscripció per les proves d’accés 2020-21

La inscripció per les proves d’accés es durà a terme omplint el formulari de sol·licitud d’inscripció online (ho pots veure aquí), dintre dels terminis establerts al Calendari d’inscripció.

 

Per accedir als estudis artístics superiors de música cal complir els següents punts:
1- Requisits acadèmics.
2- Superar la prova d’accés específica.
3- Pagament de l’import de la matrícula.

 

Oferta de places curs 2020-21 – juny

 

S’ofereixen 30 places en l’especialitat d’Interpretació i 20 places l’especialitat de Sonologia, dins l’àmbit de les Músiques Actuals, Rock, Músiques Urbanes i Noves Tendències.

 

· Places disponibles: 

 

· Instrument principal (només per a Interpretació):

5 places de bateria / percussió.
5 places de piano / teclats.
5 plaça de guitarra elèctrica.
5 places de baix elèctric.
5 places de veu.
3 places de saxòfon / flauta travessera / controladora de vent (EWI).
2 places de violí.

 

· Instrument secundari (Interpretació i Sonologia):

Instrument a escollir: bateria, piano, baix, veu, saxòfon i violí.

Oferim tres possibilitats per a l’instrument secundari:

 • Tres anys el mateix instrument.
 • Un any un instrument i els dos següents altre instrument.
 • Dos anys un instrument i el tercer any un altre instrument.

 

Normativa de l’instrument secundari per l’especialitat d’Interpretació:

 • No es pot triar com 2n instrument el mateix que per l’instrument principal.
 • En 1r curs, el piano com 2n instrument és obligatori per a tots, excepte per als que es matriculin de piano com instrument principal i per als que demostrin que tenen estudis de piano cursats i/o amb la tècnica mínima com per poder tocar:
  • Acords quatríades, amb tensions diatòniques.
  • Melodies amb suficient solvència com per poder enregistrar-les en un seqüenciador.
  • Walking senzill amb la mà esquerra.
  • Acompanyaments amb acords i walking.
 • Recomanem que es triï com a 2n instrument qualsevol que no sigui de la mateixa família que el d’instrument principal.

 

Normativa de l’instrument secundari per l’especialitat de Sonologia:

 • En 1r curs, el piano com 2n instrument és obligatori per a tots excepte per als que demostrin que tenen estudis de piano cursats i/o amb la tècnica mínima com per poder tocar:
  • Acords quatríades, amb tensions diatòniques.
  • Melodies amb suficient solvència com per poder enregistrar-les en un seqüenciador.
  • Walking senzill amb la mà esquerra.
  • Acompanyaments amb acords i walking.

 


La convocatòria de les proves d’accés per accedir als Ensenyaments Artístics Superiors, adaptades a l’Espai Europeu d’Educació Superior, estan regulades per la Resolució EDU/354/2019Per accedir als Estudis Superiors de Música d’ESM Jam Session cal realitzar les proves d’accés d’acord amb el que estableix la Resolució ENS/503/2017.


Els aspirants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitats físiques, psíquiques o sensorials o altres trastorns greus, que tinguin el reconeixement oficial, poden sol·licitar els recursos addicionals necessaris per participar en la prova d’accés. (Veure in formació aquí – Punt 4).


 

Estudiants estrangers o amb estudis cursats fora de l’Estat Espanyol

Els estudiants que no tinguin una titulació espanyola han d’ingressar a l’Escola Superior de Música Jam Session a través de la prova d’accés comuna a tothom. No és possible accedir-hi per la via de trasllat de matrícula ja que la legislació espanyola no ho permet des de centres estrangers.

 

Títol de Grau Professional de Música / Grau Mitjà

No s’admeten titulacions de Grau Professional/Mitjà de Música de tercers països.

Els aspirants estrangers hauran de realitzar l’exercici específic de Grau Professional de Música, que es realitza a la nostra escola superior durant la setmana de proves d’accés.

 

Títol de Batxillerat

Sí que reconeix, en canvi, la legislació espanyola, els estudis pre-superiors de tercers països (que a Espanya s’anomena Batxillerat). Qui n’estigui en possessió ha de fer homologar la seva titulació per les autoritats acadèmiques espanyoles i, d’aquesta manera, no caldrà fer l’examen de Batxillerat. No es pot donar una norma comuna sobre homologacions ja que les condicions varien en funció dels acords bilaterals de l’Estat espanyol amb la resta d’estats.

Es poden sol·licitar les homologacions (o demanar-ne informació) a les Conselleries d’Educació i Ciència de les ambaixades espanyoles i també al consolat més pròxim al lloc de residència de cada interessat.

Si ja s’ha sol·licitat l’homologació però aquesta encara no ha arribat en el moment d’inscriure’s a les proves d’accés o de matricular-se, és vàlid provisionalment el “Volant d’Inscripció Provisional”.

Els estudiants estrangers que hagin cursat el Batxillerat al seu país han de sol.licitar l’homologació adreçant-se a la Conselleria d’Educació i Ciència de l’Ambaixada d’Espanya del seu país o al Consolat espanyol més pròxim a la seva ciutat de residència.

 

Més informació:

Consulta el procediment d’homologació de títols obtinguts a l’estranger

Localització d’Ambaixades d’Espanya

Com aconseguir el teu visat?


Trasllat d’expedient

Per sol·licitar aquest tràmit pots dirigir-te a superior@jamsession.cat


Segona titulació i posteriors

Per sol·licitar aquest tràmit pots adreçar-te a superior@jamsession.cat


Consultes

Per a consultes relacionades amb la inscripció a les proves d’accés, envia un correu a superior@jamsession.cat

 

 

Share