5. Contingut de les proves i simulacres

5. Contingut de les proves i simulacres

Contingut de les proves d’accés

 

La prova d’accés específica consta de dues parts (A i B), més un exercici per als candidats que no acreditin el Grau Professional de Música. La qualificació final, expressada en l’escala de 0 a 10 amb tres xifres decimals, és la mitjana aritmètica de les qualificacions obtingudes en les dues parts (A i B) de la prova.

La prova d’accés es considera superada si s’ha obtingut una puntuació igual o superior a 5 en cadascuna de les parts. La part A té per objectiu comprovar la possessió, en grau suficient, dels coneixements i habilitats adequats per accedir als Estudis Artístics Superiors.


· PART A

 

CONTINGUTS DE LA PART A (Interpretació i Sonologia)

 

 

• Percepció auditiva (60 minuts)  /  (Interpretació: 35%) – (Sonologia: 30%)

· Dictat ritmicomelòdic (Interpretació: 15%) – (Sonologia: 15%).

· Dictat harmònic (Interpretació: 20%) – (Sonologia: 15%).

 

• Anàlisi musical (90 minuts)  /  (Interpretació: 20%) – (Sonologia: 25%)

Anàlisi d’una partitura per a banda. Es valora l’anàlisi harmònica, el reconeixement d’estils i d’aspectes socioculturals relacionats, el coneixement de la terminologia, el llenguatge tècnic i la justificació de les respostes.

 

• Anàlisi auditiva (60 minuts)  /  (Interpretació: 15%) – (Sonologia: 25%)

Audició d’un fragment musical. Heu de contestar un qüestionari sobre estructura, harmonia, instrumentació, etc.

 

• Prova instrumental:

· Interpretació (5 minuts / 30%):

Interpretació d’un tema* de caràcter tècnic. Heu de triar un estudi dels dos proposats pel centre (vegeu la llista d’ESTUDIS TÈCNICS més avall).

· Sonologia (10 minuts / 20%):

Interpretació d’un repertori* de 10 minuts on es demostra el domini d’un instrument. Si l’instrument es melòdic, s’haurà d’acompanyar d’un instrument harmònic.

* Per aquesta prova es permet l’ús de backing tracks que haurà de portar el propi aspirant.

 

 IMPORTANT: El centre proporcionarà reproductors de mp3 per a la realització de la part A. Recomanem que l’aspirant porti els seus propis auriculars.


· PART B

 

La part B té per objectiu comprovar la possessió de les capacitats necessàries per cursar els estudis corresponents.

 

CONTINGUTS DE LA PART B  (Interpretació)

 

• Interpretació (35%):

 

Interpretació de cinc temes de diversos estils i èpoques en què l’aspirant demostri el seu domini de l’instrument. De manera orientativa, el centre publica un llistat d’obres de referència. En qualsevol cas, el repertori és lliure i fins i tot l’aspirant pot presentar composicions pròpies que estiguin en un nivell equivalent a les proposades pel centre. Si l’aspirant decideix presentar una composició pròpia, ha d’enviar a superior@jamsession.cat les partitures i l’àudio per a la seva revisió el mateix dia que ompli el formulari d’inscripció. Es valorarà la diversitat estilística.

La interpretació del repertori serà amb músics procurats per l’aspirant.

 

• Improvisació (25%):

 

 • Improvisació sobre base (20%)

Improvisació sobre una base rítmicoarmónica donada pel tribunal examinador. Es valorarà la creativitat en la improvisació, la varietat en la tècnica instrumental, la varietat rítmica, el control del llenguatge i l’aplicació de materials sobre progressions harmòniques estàndards.

Exemple de base per improvisació: Escoltar

 

* Els aspirants a veu hauran de cantar d’oïda la introducció de les següents cançons i improvisar sobre un loop.

· Per a homes:

James Blake “Retrograde” del disc Overgrown.

Des 0:00 fins 02:05 minuts. (Veu principal de James Blake).

· Per a dones:

Björk “The Pleasure Is All Mine” del disc Medulla.

Des 0:00 – 02:00 minuts. (Veu principal de Björk).

 

 • Improvisació lliure (5%)

Improvisació sense acompanyament.

 

• Sessió de treball (40%):

 

 • Técnica (25%)

Materials de referència per a la Sessió de treball de les Proves d’accés:

1. Escales i arpegis

· Escales modals.

· Escala menor melòdica i modes importants (Alterada i Lídia b7).

· Escala menor harmònica i modes importants (Mixolídia b9 b13).

· Escala simètrica disminuïda.

· Escala tonal.

· Arpegis Maj7, 7, 6, m7, m7b5, m6, dim7, 7su4, 7b5, 7#5, mMaj7, Maj7#5.

2. Harmonia

· Triades major, menor, disminuïda, augmentada (grups 3 cordes). Posició fonamental i dues inversions.

· Acords quatríades (6432 i 4321 per guitarra) i inversions (Maj7, 7, m7, 6, m7b5, m6, dim7 i 7sus4) + acords amb tensions (6432 per guitarra). Ex: Gmaj7#11, G7#5, G7#11, Cm7(9)…

· Acords DROP 2 (4321 per guitarra) amb una i/o dos tensions. Ex: GMaj7(9), G7(9,13), G7(b9, 13)…

· Acords quatríades (5432 per guitarra) i inversions (Maj7, 7, m7, m7b5, Maj7b5, Maj7#5, m7#5, 7b5, 7#5, 7sus4, mMaj7, 6, m6).

· Triades diatòniques de l’escala menor melòdica.

 • Lectura a vista (15%)

* Exemples de lectura a vista:

Veu / Bateria / Guitarra

 

· Entrevista:

L’aspirant haurà de respondre una sèrie de preguntes de caràcter general, formulades pel tribunal, per valorar la seva maduresa. Un cop realitzada l’entrevista, el tribunal podrà decidir l’accés de l’aspirant independentment dels resultats obtinguts en la Part A i B.


 

CONTINGUTS DE LA PART B  (Sonologia)

 

 • Análisis (60 minuts / 45%)

L’aspirant realitzarà l’anàlisi d’un fragment sonor a partir de l’audició del mateix i la partitura corresponent. L’exercici es completa amb un qüestionari de cinc preguntes.

 

 • Tractament de l’àudio (30 minuts / 55%)

Manipulació d’un fragment sonor amb les especificacions definides per l’examinador. Es valorarà l’agilitat en l’aplicació de les solucions proporcionades per l’aspirant.

* El software que utilitzarà l’aspirant per aquesta prova serà Logic Pro.

 


Exercici específic per a aspirants que no acreditin el títol de grau professional de música:

 

• Anàlisi (120 minuts)

Exercici escrit sobre un tema de 4 o 5 minuts. Disposeu de l’àudio i la partitura d’un tema, que heu d’analitzar. Es valoren aspectes concrets sobre la peça: estructura, melodia, harmonia, instrumentació, interpretació proposada i aspectes generals, com el seu context.


 

ESTUDIS TÈCNICS (Exercici pràctic – part A)

Només per l’especialitat d’Interpretació

 

Aquest exercici és obligatori. Heu de triar un dels dos estudis proposats pel centre:

 

Estudis tècnics per a bateria

1. Transcripció de Matt Garstka (VF Jams Live) fins pag. 6 (Canvi de tempo).

2. Estudi tècnic del llibre Nivel 8 de bateria (Escola de Música Jam Session).

 

Estudis tècnics per a piano

1. “La Villa Strangiato” by  Geddy Lee, Alex Lifeson, Neil Peart; Core Music Publishing (versió per a piano).

2. “Four, Three” i “Forcing the Pace” (aquesta segona, acompanyada del backing track corresponent) by Christopher Norton (Boosey & Hawkes).

 

Estudis tècnics per a guitarra elèctrica

1. “Glasgow Kiss” (John Petrucci) fins el minut 2:05; John Petrucci: Suspended Animation ed. Alfred Music.

2. “Lazy” (Deep Purple). Intro i solo de guitarra del minut 1:40 al 3:03 (aprox); Hal Leonard Deep Purple Machine Head Tab Book ed. Hal Leonard.

 

Estudis tècnics per a baix elèctric

1. “Living Sin” (Emerson, Lake & Palmer). Trilogy – 1972.

2. “Iceta Dance” – Estudi #1. Rafa Escoté.

 

Estudis tècnics per a veu

1. Blues for the Bean. Blues scattitudes de Bob Stoloff.

2. II-V pattern cantat a capella. Pag. 42 de Scat! De Bob Stoloff.

 

Estudis tècnics per a saxo

1. Bob Mintzer  (14 Jazz & Funk Etudes) – Start with the blues.

2. Bob Mintzer  (14 Blues & Funk Etudes) – Shuffle de-funk.

 

Estudis tècnics per a violí

Per aquest instrument l’aspirant haurà d’interpretar els 5 temes proposats a continuació:

 1. Lenny Niehaus – Jazz Conception Vol.2 – Intermediate – Try Publishing Company.
 2. Altamiro Carrilho – Chorinhos didácticos.
 3. Astor Piazzolla – Tango Études – Editions Henry Lemoine.
 4. Bob Stoloff-Blues Scatitudes – Gerard and Sarzin Publishing Company.
 5. R.Kreutzer – 42 Studies for Violin – Schimer’s Library.

 

Repertori de referència – part B

Només per l’especialitat d’Interpretació

 

Repertori de referencia per a bateria

Between the Buried and Me – Voice of Trespass

Nigel Hall – Swagism

The Dereck Truck Band Version – Afro Blue

The Pineaple Thief – Alone at Sea

Staton Moore – Everything I Do Gone Be Funk

Oz Noy Version – Come together

The Heavy – Since you been gone

Kamaad Williams – Broken Theme

 

Repertori de referencia per a piano

Britney Spears (Dirty Loops version) – Circus

Adele (Dirty Loops version) – Rolling in the Deep

Esbjörn Svensson Trio (e.s.t.) – Seven Days of Falling

Mongo Santamaria (Robert Glasper-Black Radio) – Afro Blue

Hiatus Kaiyotes – Molasses

Ibrahim Maalouf – Free Spirit

Ibrahim Maalouf – Essentialles

Bruce Springsteen (Aaron Parks version) – I’m on Fire

The Doors (Medeski, Martin, Wood and John Scofield version) – Light My Fire

Cory Henry – Gotcha Now Doc

Brad Mehldau – Blackbird

Brad Mehldau – Exit music (for a film)

Roy Hargrove – Strasburg St. Denis

 

Repertori de referencia per a baix elèctric

Freak Kitchen – Hateful little people

Alien Ant Farm – Movies

Quite Sane – Stop

KitflusKuartet (Rafa Escoté)  – El Boig

Emerson, Lake & Palmer – Living Sin

Red Hot Chili Peppers – Dark Necessities

Vulfpeck – Cory Wong

Pegasus – A reveure

Richard Bona – Playground

 

Repertori de referencia per a guitarra elèctrica

Rick Lollar Band – I`ve Been Driving

Andy Timmons – Pink Champagne Sparkle

Robben Ford and The Blue Line – The Brother

Mark Lettieri – Little Minx

The Aristocrats – Bad Asteroid

Nick Johnston – Poison Touch

Joe Satriani – Premonition

 

Repertori de referencia per a veu

Glenn Hansard – When Your Mind´s Made Up

Gnarls barkley – Crazy

Imogen Heap – Hide and Seek

Florence + The machine – Hunger

Björk – Human Behaviour

Amy Winehouse – Body and Soul

Jamie Cullum – Save your Soul

Cyrille Aimée (Loop versión / Live at Birdland)  – Nuit Blanche

Tom Misch – Losing my Way

Seal – Crazy

India Carney – Ain´t No Sunshine Cover

Beth Hart – I´ll Take Care of You

Imelda May – Black Tears

Erykah Badu – Time´s a Wastin

Lady Gaga – I´ll Never Love Again

Rihanna – Love on the Brain

Scary Pockets/Sarah Dugas (Adele cover) – Rolling in the Deep

Cécile McLorin – Sam Jone´s Blues

Lauryn Hill – Tell Him

The Reign of kindo – The Moments in Between

 

Repertori de referencia per a saxo/flauta travessera

Saxo:

Ben Wendel – Soli

David Binney – Arlmy Trangent

Bob Mintzer  (Yellowjackets) – Boomtown

Bob Reynolds – Down South

Bob Sheppard – Gazelle

Chris Potter – Snake Oil

Kamasi Washington – Desire

Michael Brecker – Slang

Miguel Zenon – Colobó

Rudresh Mahanthappa – On the DI

Steve Coleman – The Tao of Mad Phat

Steve Lehman – Post-Modern Pharoahs

Flauta travessera:

Ali Ryerson – Sarah’s Touch

Ali Ryerson – Lydian Grin

Ali Ryerson – Não Está Colando

Althea Rene – Gypsy Soul

Dave Valentin – Cat Man

Karl Denson – Flute Down

Marc Adler – If My Heart Could Sing

Nestor Torres – Serenade to a Cuckoo

Nicole Mitchell – Curly Top

 

Repertori de referència per a violí

L’aspirant presentarà 5 peces de lliure elecció, preferiblement de diferents èpoques i estils.
Els estudis tècnics proposats (exercicis pràctics de la Part A) serviran com a referència del nivell requerit.

 


* Notes:

· Les obres d’aquesta llista són orientatives.

· També es poden aportar temes originals d’una semblança tècnica similar als temes de referència. Es valorarà que sigui una proposta creativa.

· És obligatori portar les partitures de tots els temes que s’interpretin, inclosos els exercicis tècnics.

· És obligatori identificar-se amb DNI/NIE o Passaport en les Proves d’Accés.

  5. Contingut de les proves i simulacres Share

Leave comment