MOSTRES D’EXERCICIS – PROVES D’ACCÉS

El Centre Superior de Música Jam Session ofereix unes mostres d’exercicis de proves d’accés per als futurs aspirants que vulguin accedir als Ensenyaments Artístics Superiors de Música, coneixent amb antelació el nivell que s’exigeix.

 

• EXERCICIS:

 

PART A / Interpretació, Pedagogia i Sonologia

 

• Anàlisi de partitura ➟ Veure exercici / Veure material

• Anàlisi auditiu ➟ Veure exercici / Escoltar material

• Dictat melodicorítmic ➟ Escoltar material

• Dictat harmònic ➟ Escoltar material


PART B / Interpretació

 

• Lectures a vista ➟ Baix / Bateria / Guitarra / Saxo / Teclats / Veu 


PART B / Pedagogia

 

• Exposició d’un tema ➟ Veure exercici 

• Passatge didàctic  ➟ Veure exercici 


PART B / Sonologia

 

• Anàlisi sonor ➟ Veure exercici i material 

• Tractament d’àudio  ➟ Veure exercici i material 


Prova específica per aspirants amb el títol de Grau Professional

 

• Anàlisi de partitura i anàlisi auditiu ➟ Veure exercici / Veure material / Escoltar material 

Share