PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18

· PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 ·

 

Places obertes per accedir a l’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). ESM Jam Session ofereix l’únic Títol Superior de Música Moderna en l’especialitat d’Interpretació dins de l’àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTSoficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

 

A continuació mostrem tota la informació necessària per a poder accedir a les proves d’accés, pas a pas:

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18, Jam Session - Barcelona


 

· FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE ·

Share