SIMULACRE – PROVES D’ACCÉS

L’Escola Superior de Música Jam Session ofereix un simulacre amb exercicis similars als que es presentaran a les proves d’accés. Recomanable per als futurs aspirants que vulguin accedir a les proves d’accés dels Estudis Superiors de Música, coneixent amb antelació el nivell que s’exigeix en els exercicis que es presentaran a la prova definitiva del nostre centre.

 

• EXERCICIS DEL SIMULACRE:

 

PART A /  Interpretació i Sonologia

* Tots els dictats i anàlisi de la prova són comuns per a totes les especialitats (Jazz, Música Moderna, Rock, Músiques Urbanes, Noves Tendències, etc.).

 

• Percepció auditiva ➟ Veure o descarregar pdf

 

• Anàlisi musical ➟ Ver o descargar prueba pdf   /  Veure o descarregar partitures pdf 

Anàlisi d’una partitura per a banda. Es valorarà l’anàlisi harmònica, el reconeixement d’estils i aspectes socioculturals relacionats, el coneixement de la terminologia, el llenguatge tècnic i la justificació de les respostes.

 

• Anàlisi auditiu  Veure o descarregar pdf

Audició d’un fragment musical. L’aspirant ha de contestar un qüestionari sobre estructura, harmonia, instrumentació, etc.


PART B /  Sonologia

* Totes les pràctiques i anàlisi de la prova són comuns per a totes les especialitats (Jazz, Música Moderna, Rock, Músiques Urbanes, Noves Tendències, etc.).

 

• Anàlisi sonor ➟ Veure o descarregar pdf

 

• Tractament de l’audio ➟ Veure o descarregar pdf

* El software que utilitzarà l’aspirant per aquesta prova serà Logic Pro.

Share

Comments are closed.