PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19

· PROVES D’ACCÉS – SETEMBRE ·

ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS

– Interpretació i Sonologia –

 


Places obertes per accedir a l’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

ESM Jam Session ofereix l’únic títol superior de Músiques Actuals en les especialitats d’Interpretació i Sonologia, dins l’àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).


 

 A continuació mostrem tota la informació necessària per poder accedir a les proves d’accés, pas a pas:

PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona

 


· FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE ·

PROVES D’ACCÉS [SETEMBRE] – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS 2018-19, Jam Session - Barcelona


Share