PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE

 

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18

ROCK, MÚSIQUES URBANES I TENDÈNCIES

– últimes places a setembre –

 


Últimes places ofertades per les proves d’accés de l’Escola Superior de Música Jam Session (curs 2017-18) – Convocatòria de setembre.

La nostra escola superior de música està autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). ESM Jam Session ofereix l’únic Títol Superior de Música en l’especialitat d’Interpretació, dins l’àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera oficial que consta de 240 crèdits ECTS vàlids per a tot Europa, i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).


 

 A continuació mostrem tota la informació necessària per poder accedir a les proves d’accés, pas a pas:

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA 2017-18 / ÚLTIMES PLACES A SETEMBRE, Jam Session - Barcelona


 

· FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE ·

Share