SGAE I ESM JAM SESSION POSEN EN MARXA LES BEQUES FUNDACIÓ SGAE, Jam Session - Barcelona

SGAE I ESM JAM SESSION POSEN EN MARXA LES BEQUES FUNDACIÓ SGAE


La Fundació SGAE, a través del Consell Territorial de la SGAE a Catalunya, i l’Escola Superior de Música Jam Session (ESM Jam Session) s’uneixen per posar en marxa la primera edició de les Beques Fundació SGAE per cursar estudis superiors de música en les especialitats relacionades amb la composició en l’àmbit del rock, músiques urbanes i noves tendències.
Ramon Muntaner,  director de la SGAE a Catalunya i Balears, i Luis Blanco, director dels Centres Educatius Jam Session a Barcelona (Escola de Música Jam Session i l’ESM Jam Session) van mantenir una trobada a la seu de SGAE a Catalunya per establir futures línies d’actuació i col·laboració.

La convocatòria de les beques (bonificacions de matrícula per al curs 2021-2022) s’adreça a totes les persones, sense límit d’edat, matriculades a l’ESM Jam Session. Les sol·licituds es poden presentar fins al 24 de setembre de 2021, a través d’un formulari al qual cal adjuntar una fotocòpia del DNI, NIE o passaport, el currículum vitae, una carta de motivació i els fulls de sol·licitud de les beques i de matriculació a l’ESM Jam Session.

La dotació econòmica de la convocatòria és de 3.000 euros que es distribueixen en 3 beques de 1.000 euros cadascuna.

Les sol·licituds rebudes les avaluarà un comitè de selecció (integrat per membres de l’equip directiu i de professorat del centre formatiu) que escollirà les persones beneficiàries de les beques. En el procés de selecció es valorarà la sol·licitud lliurada, el currículum vitae, l’expedient acadèmic i la carta de motivació. D’entre totes les sol·licituds rebudes es farà una preselecció de candidats que poden ser convocats a una entrevista personal.

El comitè realitzarà la selecció final, i la resolució de la convocatòria es comunicarà per mail a cadascuna de les persones seleccionades mitjançant l’adreça de correu electrònic facilitada en la sol·licitud.

Escola Superior de Música Jam Session

L’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), ofereix l’únic Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música en les especialitats d’Interpretació, Pedagogia i Sonologia, dins l’àmbit del rock, les músiques urbanes i les noves tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

Fundació SGAE

La Fundació SGAE desenvolupa activitats culturals, socials, assistencials i promocionals per donar suport a l’autoria, la creació i la cultura de les persones sòcies de la Societat General d’Autors i Editors (SGAE), les quals pertanyen als sectors de les arts escèniques, la música i l’audiovisual.

Els objectius de la Fundació SGAE són donar suport a l’autoria i la creació, vetllar pel respecte als drets d’autor, i posicionar i promoure socialment l’autoria com a element clau del sector cultural. Les línies socials d’actuació de la Fundació SGAE se centren en oferir beques i ajuts que fomentin el desenvolupament professional i formatiu de les sòcies i els socis, i en la realització de plans d’assistència social.

➢ Consulta AQUÍ les bases de les Beques Fundació SGAE 2021-2022 a l’ESM Jam Session.


Share