PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2024-25], Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2024-25]


A partir del 28 de juny de 2024 s’obren les inscripcions per a les proves d’accés del Centre Superior de Música Jam Session, autoritzat pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya i acreditat per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

Jam Session ofereix l’únic Títol de Grau en Músiques Actuals en les especialitats d’Interpretació, Sonologia i Pedagogia, dins l’àmbit del Rock, Músiques Urbanes i Noves Tendències. Un grau universitari oficial de 240 crèdits ECTS que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS 

 

Share