PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2021-22], Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS – GRAU UNIVERSITARI EN MÚSIQUES ACTUALS [curs 2021-22]


Inscripcions obertes per a les proves d’accés de l’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

ESM Jam Session ofereix l’únic Títol Superior de Músiques Actuals en les especialitats d’Interpretació i Sonologia, dins l’àmbit del Rock, Músiques Urbanes i Noves Tendències. Un grau universitari de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS 

Share