PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20]


Places obertes per accedir a l’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya).

ESM Jam Session ofereix l’únic títol superior de Músiques Actuals en les especialitats d’Interpretació i Sonologia, dins l’àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).


· INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS ·

 

PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona

PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona    PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona


· FORMULARI D’INSCRIPCIÓ ONLINE ·

 

PROVES D’ACCÉS (SETEMBRE) – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS [2019-20], Jam Session - Barcelona


Share