Programa professional d’adults, Jam Session - Barcelona

Programa professional d’adults

Programa dissenyat perquè els estudiants adquireixin les competències necessàries per poder continuar estudis superiors. Es divideix en tres nivells en consonància amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF).

Totes les assignatures són obligatòries. Per les particularitats de cadascuna, observeu les notes:

1. Graus semestrals.

2. Aplicació pràctica de lassignatura Cultura Musical, excepte pels alumnes de piano.

3. Ha de ser un instrument harmònic pels alumnes dinstrument melòdic i un instrument melòdic pels alumnes dinstrument harmònic. Així mateix, ha de ser un instrument de vent pels de corda i de corda pels de vent.

4. Assignatura obligatòria pels alumnes dinstruments de vent. Els alumnes de corda poden accedir a lorquestra. També poden tocar en banda com a solistes.

5.  O viceversa.

Resultats de laprenentatge professional, dins del Marc Europeu de Qualificacions: 

Nivells

Coneixements

Habilitats

Competències

1

Coneixements generals bàsics

Habilitats bàsiques necessàries per dur a terme tasques senzilles

Treball o estudi sota supervisió directa en un context estructurat

2

Coneixements bàsics en un camp de treball o estudi concret

Habilitats cognitives i pràctiques bàsiques, necessàries per fer servir informació útil a l’hora de dur a terme tasques i resoldre problemes generals amb l’ajut de regles i eines senzilles

Treball o estudi sota supervisió amb un cert grau d’autonomia

3

Coneixements de fets, principis, processos i conceptes generals en un camp de treball o estudi concret

Gamma d’habilitats cognitives i pràctiques necessàries per dur a terme tasques i resoldre problemes seleccionant i aplicant mètodes, eines, materials i informació bàsica

Assumpció de responsabilitats respecte de les tasques que shan de dur a terme en activitats de treball o estudi

Adaptació del comportament a les circumstàncies per resoldre problemes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share