Doctor Esteve Juanola, Jam Session - Barcelona

Doctor Esteve Juanola

Doctor en Ciències Físiques i Màster en Direcció de Recursos Humans (Formació Contínua en les Organitzacions) per la Universitat de Barcelona.

Ha realitzat estades de recerca i innovació a la “Université de Montréal” (Canadà), “University of Western Sydney” (Austràlia) i “Laboratoire d’analyse et architecture desembre systèmes – LAAS-CNRS” de Toulouse (França). Especialista en innovació per hibridació de tecnologies i coneixements d’àrees diverses per obtenir nous productes i serveis basats en la creativitat i el treball col·laboratiu. Els resultats de la seva investigació tenen aplicació en els camps tan diversos com la nanobiotecnologia o la innovació docent.

Ha dirigit diverses tesis doctorals i és autor d’articles científics en revistes indexades internacionals amb elevat factor d’impacte; també és autor de diversos llibres.

Està en possessió de l’acreditació de professorat LECTOR per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya – AQU (2018).

📩 ejuanola@jamsession.cat


Formació acadèmica

 

 • Doctor en Ciències Físiques – Universitat de Barcelona.
 • Màster en Direcció de Recursos Humans – Universitat de Barcelona.

Experiència docent

 

 • Assessor d’ESM Jam Session a diverses assignatures en l’especialitat d’Interpretació i Sonologia.

Principals publicacions científiques

 

 • Juanola-Feliu, E.; Miribel-Català, P.; Páez-Avilés, C.; Colomer-Farrarons, J.; González-Piñero, M.; Samitier, J.; (2014). Design of a Customized Multipurpose Nano-Enabled Implantable System for In-Vivo Theranostics. Journal Sensors (Sensors; Impact Factor 2014: 2,045). Special Issue: Implantable Sensors, Nº 14, pp. 19275-19306. Editorial MDPI, 2014. ISSN 1424-8220.
 • Juanola-Feliu, E., Colomer-Farrarons, J., Miribel-Català, P., Samitier, J., Valls-Pasola, J., (2012). Market challenges facing academic research in commercializing nano-enabled implantable devices for in-vivo biomedical analysis. Article submitted to The International Journal of Technological Innovation, Entrepreneurship and Technology Management (Technovation; Impact Factor 2012: 3.449). Special Issue: The future of Nanotechnologies (Elsevier Editorial). Original research article. Volume 32, Issues 3–4, March–April 2012, Pages 193–204.
 • Juanola-Feliu, E., Samitier, J., Valls-Pasola, J. (2010). Nanobiotechnologies and nanomedicine: technology transfer and commercialization in Spain. Journal of Materials Science and Engineering, USA, Vol.4, Number 6 (Review pp. 71-84). David Publishing Company. ISSN 1934-8959.
 • Juanola-Feliu, E. (2009). The Nanotechnology revolution in Barcelona: Innovation and creativity by universities. International Management, Vol. 13 (pp. 111-123). Publisher: HEC Montréal and University Paris Dauphine. ISSN: 1206-1697 (print), 1918-9222 (digital).
 • Juanola-Feliu, E., Colomer-Farrarons, J., Miribel-Català, P., Samitier, J., Valls-Pasola, J. (2010). Development and commercialization of new autonomous low power systems for energy harvesting.. Journal of Energy and Power Engineering, USA, Number 5 (pp. 75-87). David Publishing Company . ISSN1934-8975 (Print), ISSN1934-8983 (Online).
 • Juanola-Feliu, E., (2015). “Innovation and Technology Transfer in Nanobiotechnologies”. Lambert Academic Publishing, 196 Pages. ISBN: 978-3659372377.
 • Juanola-Feliu, E., Samitier, J., Valls Pasola, J. (2012). “El mercat de les Nanobiotecnologies a Catalunya. Anàlisi del mercat nanobiotecnològic a partir d’una enquesta dirigida a responsables d’R+D+I d’empreses i directors de recerca”. Documenta Universitaria, 102 Pages. ISBN: 9788499841274 (ebook: 9788499840659).
 • Juanola-Feliu, E., Colomer-Farrarons, J., Miribel-Catala, P., González-Piñero, M., Samitier, J. (2014). Implantable Bioelectronics – Devices, Materials and Applications. Chapter 12: Nano-enabled implantable device for in-vivo glucose monitoring. Wiley-VCH, 400 Pages. Pages. 279 – 308. ISBN: 9783527335251.
Share