Proves dacces

Inscripció per les proves d’accés 2023-24   La inscripció per les proves d’accés es durà a terme omplint el formulari de sol·licitud d’inscripció online (ho pots…
Calendari d’inscripció   Procediment Inici Final · Sol·licitud d’inscripció 27 de juny de 2023 15 d’agost de 2023 · Fotocopia compulsada del DNI,…
El preu de la inscripció a les proves d’accés és de 90 €. L’alumnat de Jam Session, les escoles d’EMIPAC, ACEM, ACESEA, REEM…
Convocatòria de setembre / Curs 2023-24     · Inscripció online Del 27 de juny al 15 d’agost, a través de la…
◉ Estructura de les proves   La prova d’accés consta de dues parts (A i B) que tenen la finalitat de valorar les…
Procediment i normativa de matriculació   Aquest Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música preveu un total de 240 crèdits…