Proves dacces

Inscripció per les proves d’accés 2024-25   La inscripció per les proves d’accés es durà a terme omplint el formulari de sol·licitud d’inscripció online (ho pots…
Calendari d’inscripció   Procediment Inici Final · Sol·licitud d’inscripció _____ _____ · Fotocopia del DNI, NIE o Passaport. · Fotocopia del títol de…
El preu de la inscripció a les proves d’accés és de 90 €. L’alumnat de Jam Session, les escoles d’EMIPAC, ACEM, ACESEA, REEM…
Convocatòria de setembre / Curs 2024-25     · Inscripció online Del 2 d’abril al 15 maig, a través de la INSCRIPCIÓ…
◉ Estructura de les proves   La prova d’accés consta de dues parts (A i B) que tenen la finalitat de valorar les…
Procediment i normativa de matriculació   Aquest Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música preveu un total de 240 crèdits…