Proves dacces

Inscripció per les proves d’accés 2024-25   La inscripció per les proves d’accés es durà a terme omplint el formulari de sol·licitud d’inscripció online (ho pots…
Calendari d’inscripció   Procediment Inici Final · Sol·licitud d’inscripció Data per confirmar Data per confirmar · Fotocopia compulsada del DNI, NIE o Passaport.…
El preu de la inscripció a les proves d’accés és de 90 €. L’alumnat de Jam Session, les escoles d’EMIPAC, ACEM, ACESEA, REEM…
Convocatòria de setembre / Curs 2023-24  (pendent d’actualitzar el calendari de proves pel curs 2024-25)     · Inscripció online Del 27…
◉ Estructura de les proves   La prova d’accés consta de dues parts (A i B) que tenen la finalitat de valorar les…
Procediment i normativa de matriculació   Aquest Títol de Grau en Ensenyaments Artístics Superiors de Música preveu un total de 240 crèdits…