programas de estudio escuela cat

El programa d’estudis lliure, encara que queda fora del procés oficial d’exàmens i certificacions, permet a l’estudiant avançar de manera ordenada. Ofereix els mateixos coneixements del programa professional però sense exigir el domini de les matèries. Amb tres assignatures dividides en tres hores setmanals, assegurem un coneixement bàsic que permet a l’alumne passar al programa

read more

Programa dissenyat perquè els estudiants adquireixin les competències necessàries per poder continuar estudis superiors. Es divideix en tres nivells en consonància amb el Marc Europeu de Qualificacions (EQF). Totes les assignatures són obligatòries. Per les particularitats de cadascuna, observeu les notes: 1. Graus semestrals. 2. Aplicació pràctica de l’assignatura Cultura Musical, excepte pels alumnes de

read more

En aquest període es prepara l’estudiant per afrontar el programa professional i continuar el seu aprenentatge musical. Els quatre graus, que equivalen als dos primers del programa professional  d’adults.

read more

El programa infantil-elemental de l’Escola de Música Jam Session s’estructura en cinc nivells, agrupats en dues etapes: dos nivells a la primera etapa i tres nivells a la segona. L’edat de l’alumnat comprèn dels 3 als 10-11 anys. Al llarg d’aquest període, la CANÇÓ és l’eix vertebrador al voltant del qual s’estructura tot el procés

read more