BECA DE PRODUCCIÓ MUSICAL, Jam Session - Barcelona

BECA DE PRODUCCIÓ MUSICAL


Jam Session Escola de Música & Jam Session Records obren una beca per artistes emergents amb l’objectiu d’ajudar a consolidar el projecte i produir un disc i/o vídeos de les seves cançons.

 

Requisits

 • Tenir entre 16 i 31 anys.
 • Disposar de composicions pròpies i que no estiguin registrades professionalment amb anterioritat (un mínim de quatre en el moment de la inscripció).
 • Omplir el formulari d’inscripció online que trobareu al final d’aquesta pàgina.

Què inclou la beca?

 • Preproducció i producció dels temes amb Enric Asensio.
 • Enregistrament en estudi professional.
 • Preparació del directe i enregistrament en vídeo, si escau.
 • Publicar l’enregistrament en format CD i/o en format vídeo a través del segell Jam Session Records.
 • Assessorament en el registre de la propietat intel·lectual a càrrec d’Elisabeth Ventura.
 • Promoció a les xarxes socials vinculades als Centres Educatius Jam Session.

Procés de selecció i calendari

 • El període de recepció de propostes serà del 10 al 25 de novembre del 2021.
 • Preselecció: totes les propostes presentades seran valorades per un equip multidisciplinari de Jam Session, del 25 al 30 de novembre.
 • Selecció: Els artistes podran ser convocats a una reunió o una petita audició entre l’1 i el 3 de desembre.
 • La resolució es donarà a conèixer abans del 9 de desembre.
 • La producció tindrà una durada aproximada d’un curs lectiu.
 • Es prioritzarà aquells artistes que tinguin algun vincle amb els Centres Educatius Jam Session.

Obligacions

 • L’Artista es compromet a assistir a les sessions de preproducció, producció, assaigs i enregistraments.
 • L’Artista es compromet a oferir almenys una actuació promocional a algun dels espais dels Centres Educatius Jam Session o un altre espai col·laborador.

☛ Per a qualsevol consulta relacionada amb la beca o la inscripció: enricasensio@jamsession.catFORMULARI D’INSCRIPCIÓ


Share