CENTRES EDUCATIUS JAM SESSION, Jam Session - Barcelona

CENTRES EDUCATIUS JAM SESSION


Els Centres Educatius Jam Session, ubicats a l’emblemàtic districte de Sants-Montjuïc (Barcelona), compten amb més de 20 anys d’experiència en la docència musical i consten de dues escoles de música oficials, pioneres en l’àmbit del Rock, Noves Tendències i Músiques Urbanes.

Escola de Música Jam Session

 

Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya. Ofereix el reconeixement del nivell màxim d’estudis musicals que atorga el Decret 331/1994: 2n cicle de nivell professional. Això significa que els nostres estudiants poden realitzar els exàmenes oficials de manera interna en el nostre centre, amb la mateixa validesa que en un conservatori, fins al 4t curs de Grau Professional.
També ofereix classes online de llenguatge musical i instrument individual.

Codi de centre 08069426


● Escola Superior de Música Jam Session

 

Autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya). Ofereix l’únic Títol Superior de Música en les especialitats d’Interpretació, Pedagogia i Sonologia, dins l’àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera oficial de 240 crèdits ECTS que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior) .

Codi de centre 08074367


jamsession.cat