SIMULACRE | PROVES D’ACCÉS (2016-17)

SIMULACRE – PROVES D’ACCÉS ALS ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSICA

Dissabte 5 de març

 


L’Escola Superior de Música Jam Session ofereix una prova simulacre dels diferents exercicis que sortiran a les proves d’accés 2016-17, així com una entrevista personalitzada amb un dels professors de l’equip pedagògic de l’escola per comentar els resultats orientatius i consultar qualsevol dubte sobre els estudis que es cursen al centre.

A més, durant el mateix dia del simulacre tots els assistents podran realitzar un recorregut per les nostres instal·lacions.

Data: dissabte 5 de març

Horari: De 10:00 a 14:00

 


 

EXERCICIS DEL SIMULACRE / PART A

* Tots els dictats i anàlisi de la prova són comunes per a totes les especialitats (Jazz, Música Moderna, Rock, Músiques Urbanes, Noves Tendències, etc.).

• Percepció auditiva (60 minuts)

– Dictat ritmicomelódic.

– Dictat harmònic.

• Anàlisi musical (90 minuts)

Anàlisi d’una partitura per a banda. Es valorarà l’anàlisi harmònica, el reconeixement d’estils i aspectes socioculturals relacionats, el coneixement de la terminologia, el llenguatge tècnic i la justificació de les respostes.

• Anàlisi auditiva (60 minuts)

Audició d’un fragment musical. L’aspirant haurà de contestar un qüestionari sobre estructura, harmonia, instrumentació, etc.

• Xerrada (30 minuts)

Xerrada informativa impartida pel tutor per aclarir dubtes, precs i preguntes.

 


 

Inscripcions

 

Preu: 80 €

Dates d’inscripció: Entre el 22 de gener i el 4 de març.

Reserva de la inscripció: Es pot realitzar presencialment a l’escola o mitjançant ingrés en el compte bancari de la mateixa.

1- Inscripció Presencial: C / Sant Germà, 8 (Barcelona) / De 10:00 a 14:00 i de 16:00 a 21:00 (Escola Jam Session).

2 –Inscripció mitjançant ingrés en compte Bancària: Es realitzaria un ingrés de 80 € al següent compte bancari:

Cuenta del BBVA – Titular: Jam Session EM, S.L.

ES74-0182-9303-13-0200008784

* Cal posar en el Concepte: Simulacre Proves d’Accés 2016.

* Una vegada realitzat l’ingrés s’haurà d’enviar el justificant (escanejat o captura de pantalla) a jamsessionsuperior@gmail.com

 


 

Per a qualsevol dubte o obtenir informació referent al simulacre de les proves d’accés poseu-vos en contacte amb nosaltres mitjançant:

Telèfon: 933  25 04 90  (Escola Superior de Música)

Email: jamsessionsuperior@gmail.com

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

@ PER REGISTRAR-TE ONLINE ENTRA  AQUÍ

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

23 March, 2016
X