PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS

PROVES D’ACCÉS – ESTUDIS SUPERIORS DE MÚSIQUES ACTUALS

 

A causa de la situació excepcional que estem vivint, les dates que us avancem poden ser provisionals i subjectes a canvis.

Inscripció a les proves d’accés: del 13 de maig al 19 de juny del 2020.

Calendari de les proves: del 14 al 17 de juliol del 2020.

 
CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS  PÀGINA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


 

Inscripcions obertes, del 13 de maig al 19 de juny,  per a les proves d’accés de l’Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l’AQU (Agència per la Qualitat de l’Sistema Universitari de Catalunya).

ESM Jam Session ofereix l’únic Títol Superior de Músiques Actuals en les especialitats d’Interpretació i Sonologia, dins l’àmbit del Rock, Músiques Urbanes i Noves Tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l’EEES (Espai Europeu d’Educació Superior).

 

INFORMACIÓ SOBRE LES PROVES D’ACCÉS 

Share