En aquest període es prepara l’estudiant per afrontar el programa professional i continuar el seu aprenentatge musical. Els quatre graus, que equivalen als dos primers del programa professional  d’adults.

30 October, 2018
X