6. Matriculació

6. Matriculació

 

A causa de la situació excepcional que estem vivint, les dates que us avancem poden ser provisionals i subjectes a canvis.

Inscripció a les proves d’accés: del 13 de maig al 19 de juny del 2020.

Calendari de les proves: del 14 al 17 de juliol del 2020.

 
CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS  PÀGINA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


 

Procediment i normativa de matriculació

 

Aquest títol de grau superior preveu un total de 240 crèdits ECTS (60 crèdits / any).

La matriculació podrà ser:

· A temps complet (60 crèdits/any) – obligatori pels 2 primers anys de carrera.

· A temps parcial (30 crèdits/any) – es podrà realitzar a partir del tercer i quart any de carrera.

 

Període de matriculació

Del dimecres 22 al divendres  24 de juliol, a través de la MATRICULACIÓ ONLINE


– Els pagaments realitzats fora dels terminis establerts tindran un 5% de recàrrec.

– En el cas que l’interessat no pugui realitzar la matrícula personalment, podrà autoritzar a un tercer per fer el tràmit.

– El procediment de matriculació és responsabilitat de l’alumne i està condicionada a l’autenticitat dels documents aportats , el compliment dels requisits i normatives legals aplicables i pagaments en els terminis establerts al calendari.

– L’estudiant no tindrà dret a devolucions dels imports de matrícula, al marge dels casos imputables al centre.

– Al preu final de la matrícula se li afegirà l’import de l’assegurança obligatòria (només per a menors de 28 anys).


Modificació de matrícula

Es fixa el 30 de setembre com a data màxima per sol·licitar a secretaria una modificació de la matrícula realitzada al juliol o setembre, ja sigui per demanar un canvi de grup, per afegir o canviar una assignatura optativa o per corregir algun altre error de matriculació. Més enllà d’aquesta data, no s’acceptarà cap modificació de matrícula i només es faran canvis derivats de causes imputables a l’escola.

Els canvis de grup estan limitats per les ocupacions i les ràtios de les assignatures, i només es concediran en cas que hi hagi places lliures. Els professors no són els responsables d’acceptar o no un estudiant en el grup, i per tant només podran avaluar els estudiants que surtin al llistat de classe.

En cas de la no acceptació del canvi de grup o d’assignatura, l’estudiant haurà d’optar per l’anul·lació de convocatòria.

 

 

Share