6. Matriculació

6. Matriculació

 

A causa de la situació excepcional que estem vivint, les dates que us avancem poden ser provisionals i subjectes a canvis.

CANVIS EN LA GESTIÓ ADMINISTRATIVA I EN LA REALITZACIÓ DE LES PROVES D’ACCÉS  PÀGINA DE LES PROVES D’ACCÉS DEL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ


 

Procediment i normativa de matriculació

 

Aquest títol de grau superior preveu un total de 240 crèdits ECTS (60 crèdits / any).

La matriculació podrà ser:

· A temps complet (60 crèdits/any) – obligatori pels 2 primers anys de carrera.

· A temps parcial (30 crèdits/any) – es podrà realitzar a partir del tercer i quart any de carrera.

 

Període de matriculació

Del 15 al 17 de setembre, a través de la MATRICULACIÓ ONLINE


– Els pagaments realitzats fora dels terminis establerts tindran un 5% de recàrrec.

– En el cas que l’interessat no pugui realitzar la matrícula personalment, podrà autoritzar a un tercer per fer el tràmit.

– El procediment de matriculació és responsabilitat de l’alumne i està condicionada a l’autenticitat dels documents aportats , el compliment dels requisits i normatives legals aplicables i pagaments en els terminis establerts al calendari.

– L’estudiant no tindrà dret a devolucions dels imports de matrícula, al marge dels casos imputables al centre.

– Al preu final de la matrícula se li afegirà l’import de l’assegurança obligatòria (només per a menors de 28 anys).


Modificació de matrícula

 

Els horaris de les assignatures no es poden canviar. No obstant, si algun/a alumne/a necessita fer un canvi, per motius laborals, haurà d’enviar a Secretaria un certificat d’empresa vigent on s’indiquin els seus dies i horaris laborals.
Un cop acceptat el certificat d’empresa, es podran portar a terme els següents canvis:

• Assignatures col·lectives:

Si l’alumne/a vol cursar una assignatura que s’imparteixi en diversos grups, en un altre horari, s’haurà de posar en contacte amb un/a alumne/a que vagi a l’altre grup. Si l’assignatura és Band, l’alumne/a només podrà realitzar el canvi per altre/a del mateix instrument i nivell.
Si el canvi és possible, haurà d’avisar per correu a Secretaria, al Cap d’Estudis i als professors afectats.

Els canvis en assignatures grupals només es podran fer en els set dies naturals després de rebre els horaris pel 1r semestre, i durant la 1a setmana de novembre pel 2n semestre.

• Assignatures individuals:

L’alumnat afectat pot considerar el canvi adreçant-se a l’alumne/a del mateix instrument i informant al professor. Si s’efectua el canvi, haurà d’avisar per correu a Secretaria i al Cap d’Estudis.

Els canvis en assignatures individuals es podran fer al llarg de tot el curs.

Important: El canvi mai es podrà fer si afecta altres assignatures.

Share