Escola Superior de Música

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

Slide background

 L'Escola Superior de Música Jam Session, autoritzada pel Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i certificada per l'AQU (Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya), ofereix l'únic Títol Superior de Música en les especialitats d'Interpretació, pedagogia i Sonologia en l'àmbit del Rock, les Músiques Urbanes i les Noves Tendències. Una carrera de 240 crèdits ECTS, oficial i que forma part de l'EEES (Espai Europeu d'Educació Superior).

Els estudiants que decideixin cursar la nostra titulació superior són persones que han decidit orientar els seus estudis professionals al món de la música i en particular en l’àmbit de la música moderna i totes les seves ramificacions fins l’actualitat. Interessats en les noves tendències i que volen experimentar tant amb instruments clàssics, com actuals i, com no, amb les noves tecnologies. També estudiants que vulguin aportar creativitat a la seva futura docència musical i estudiants que vulguin aprofundir en els misteris del so.

I un cop acabin, hauran d’estar preparats per comprendre el perquè de la música moderna, la seva evolució i les seves ramificacions i estar oberts als constants canvis de les noves tendències musicals. També hauran de saber expressar-se amb un instrument musical, tant a nivell individual com en conjunt i ser capaços de proposar nous camins per la creació musical a través del domini de l’harmonia i els arranjaments amb un llenguatge actual. Dominar el llenguatge, tant gestual com psicològic per poder afrontar la direcció musical d’un grup de músics. Conèixer amb certa profunditat les noves tecnologies aplicades a la música i saber utilitzar-les amb facilitat; saber adaptar-se a la constant evolució de les noves tecnologies.

L'ESM Jam Session adopta la resolució ENS/1391/2018 publicada el 19 de juny de 2018 en consonància amb la resta d'EAS i la Universitat, en la que s'especifica que s'haurà de tenir una titulació en B2 del MECR, de les llengües que s'hi determinen com a requisit per a l'expedició del títol, pels alumnes que iniciïn els ensenyaments superiors en el curs acadèmic 2018-2019 i posteriors. No obstant, per mantenir l'exigència de qualitat vers la competència en 3a llengua que el RD 631/2010 demana, l'ESM Jam Session continuarà impartint part del seu pla d'estudis en anglès, motivant l'aprenentatge i consolidació d'una llengua estrangera i garantint així l'accés a un mercat laboral cada cop més exigent amb totes les competències possibles.

 

titulo-superior-europeo

TÍTOL OFICIAL EUROPEU

Codi de centre 08074367

 ESPECIALITATS 

                         

 Programa d'estudis de la titulació             Programa d'estudis de la titulació                 Programa d'estudis de la titulació

    Planificació per cursos                                  Planificació per cursos                                    Planificació per cursos

   Pla docent                                                         Pla docent                                                        Pla docent

 

 

 

PROVES D'ACCÉS

+

Professors

 UN PASSEIG PER LES AULES 

 

 

Estudis de gravació

Els estudis d'enregistrament estan repartits entre les diverses plantes de l'Escola Superior de Música Jam Session de Barcelona.

Al primer pis hi ha la Sala de Producció, amb estacions de treball en xarxa proveïdes de diverses unitats connectades a l'estació central. Aquesta sala comunica amb la Sala d'Orquestra i amb els estudis del pis inferior. Totes dues sales, tant la de Producció com la d'Orquestra, disposen de llum natural.

Al pis inferior hi ha els estudis analògics Vintage, que disposen de la Sala de Banda, la Sala Seca i la Sala Viva. El sistema disposa de gravadora de cinta magnètica de 24 pistes i bobina de dues polzades, amb taula de 40 canals analògica.

La cabina portàtil és un recurs per als enregistraments alternatius.

 

Sala de Producció

Aquesta sala està dotada dels sistemes digitals més avançats. Ofereix diversos llocs de treball individuals controlats des de l'estació central, per dur a terme tasques de preproducció, enregistrament, mescles i postproducció. 

 planos montfar-21_editado-1 planos montfar-5_editado-1

Sala d'Orquestra - Auditori

Es tracta d'un Auditori excel·lent, especialment dissenyat com a estudi acústic per a l'enregistrament de grans orquestres. Està dotat dels millors avenços en tecnologia digital. 

Veure dimensions generals, rider i fotografies

   planos montfar-2_editado-1planos montfar-1 ed

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

Sala de Banda

És un exemple d'estudi analògic: està dissenyada per manipular la cinta magnètica com a suport, i disposa de l'original equip electrònic (backline) dels anys 60 i 70, com Hammond, Clavinet D6, Fender Rhodes Mark I, etc., per tal de mostrar la metodologia de treball anterior a l'era digital i recuperar així un tipus de so clàssic.

Per a l'enregistrament vintage, a banda d'emprar les consoles analògiques i el backline original, el so s'enregistra amb bobines de dues polzades en un 24 pistes clàssic, exclusiu d'una època històrica.  

sala banda 1

 

 

 

Sala Viva

Aquesta cabina està dotada de parets de granit i d'altres materials reflectors. Ofereix una reverberació natural des de diferents angles. Té com a objectiu investigar en la reflexió acústica de les ones sonores.

sala viva edit

 

Sala Seca 

És la clàssica cabina estàndard d'enregistrament sec, és a dir, sense reflexió de so per a la seva posterior manipulació mitjançant tecnologia. 

 sala seca edit

 

Cabina portàtil

Solució portàtil per desplaçar la Sala Seca a l'espai en el qual es vol registrar un so.

mwwindow cabina portatil maxwall 

 

 

 

 

 

X