Centres Educatius Jam Session

Simulacre – Proves d’Accés (presencial)

STUDENTS ENROLLED

   

  Advanced-Music-Networking-c

  Proves que simulen a les originals per accedir als Estudis Superiors de Música. Recomanable per als futurs candidats que vulguin accedir a les Proves d’Accés amb els coneixements necessaris i sabent amb antelació com seran aproximadament els exercicis que es presentaran en la prova definitiva.

  L’Escola Superior de Música Jam Session ofereix una prova simulacre dels diferents exercicis que sortiran en les proves d’accés, així com una entrevista personalitzada amb un dels professors de l’equip pedagògic de la ESM per comentar els resultats orientatius i consultar qualsevol dubte sobre els estudis que es cursen al centre. A més, durant el mateix dia del simulacre tots els assistents podran realitzar un recorregut per les nostres instal·lacions.

  * Preu del Simulacre de Proves d’Accés: 80 €

   

  PART DELS EXERCICIS DEL SIMULACRE:

   

  PART A /  Interpretació i Sonologia

  * Tots els dictats i anàlisis de la prova són comunes per a totes les especialitats (Jazz, Música Moderna, Rock, Músiques Urbanes, Noves Tendències, etc.).

   

  • Percepció auditiva  /  Veure o descarregar pdf

  – Dictat ritmicomelòdic / Escoltar o descarregar mp3

  – Dictado harmònic / Escoltar o descarregar mp3

   

  • Anàlisi musical  /  Veure o descarregar prova pdf   /  Veure o descarregar partitures pdf 

  Anàlisis d’una partitura per a banda. Es valorarà l’anàlisi harmònica, el reconeixement d’estils i aspectes socioculturals relacionats, el coneixement de la terminologia, el llenguatge tècnic i la justificació de les respostes.

   

  • Anàlisi auditiu  /  Veure o descarregar pdf

  Audició d’un fragment musical. L’aspirant haurà de contestar un qüestionari sobre estructura, harmonia, instrumentació, etc.


   

  PART B /  Sonologia

  * Totes les pràctiques i anàlisi de la prova són comunes per a totes les especialitats (Jazz, Música Moderna, Rock, Músiques Urbanes, Noves Tendències, etc.).

   

  • Anàlisi sonor  /  Veure o descarregar pdf

  – Fragment d’àudio / Escoltar o descarregar mp3

  – Gràfic B3_01 / Veure o descarregar imatge

  – Gràfic B5_01 / Veure o descarregar imatge

   

  • Tractament de l’àudio  /  Veure o descarregar pdf

  * El software que utilitzarà l’aspirant per aquesta prova serà Logic Pro.

   


   

  • Xerrada

  Xerrada informativa impartida pel tutor per aclarir dubtes, precs i preguntes.

   

   

   

  PRIVATE COURSE
  • PRIVATE
  • EXPIRED
  X