Calendari de proves d’accés 2019-20

 

Convocatòria de juny

 

· Inscripció online

 Del 11 d’abril al 13 de juny, a través de la INSCRIPCIÓ ONLINE.

    

· Publicació provisional de candidats

 Divendres 14 de juny, a les 1o:00 h (publicació a la web, en aquest enllaç).

 

· Reclamacions a la resolució de candidatura

 Divendres 14 de juny, de 10:00 a 12:00 h (enviant un email a superior@jamsession.cat).

   

· Publicació definitiva de candidats

 Divendres 14 de juny, a partir de les 13:00 h (publicació a la web, en aquest enllaç, i tauler d’anuncis d’ESM Jam Session).

      


 

· Proves d’accés – Interpretació i Sonologia

 

· Part A

  Exercici de percepció auditiva -Dilluns 17 de juny, de 9:30 a 10:30 h.

  Exercici d’anàlisi musical -Dilluns 17 de juny, de 11:00 a 12:30 h.

  Exercici d’anàlisi auditiu -Dilluns 17 de juny, de 13:00 a 14:00 h.

      

· Exercici específic pels candidats que no han cursat el Grau Professional de Música

Dilluns 17 de juny, de 16:00 a 18:00 h.

 

· Exercici pràctic de la Part A i Part B completa

Dimecres 19 i dijous 20 de juny (matí i tarda), i divendres 21 de juny (matí). L’horari de cada aspirant s’enviarà personalment.

   


 

· Publicació provisional d’admesos

 Dimecres 26 de juny, a les 10:00 h (Publicació a la web, en aquest enllaç).

   

· Reclamacions a la resolució d’admissió

 Dimecres 26 de juny, de 10:00 a 12:00 h (Enviant un email a superior@jamsession.cat).

    

· Publicación definitiva de admitidos

 Dimecres 26 de juny, a partir de les 13:00 h. (Publicació a la web, en aquest enllaç, i tauler d’anuncis d’ESM Jam Session).

   

· Període de matriculació

 Del 27 al 30 de juny, a través de la MATRICULACIÓ ONLINE.

 

 

2 April, 2019
X